Niektóre kraje przodują w produkcji samochodów, inne wytwarzają doskonałe maszyny dla przemysłu, albo zmechanizowany sprzęt domowy. W ramach współpracy gospodarczej między państwami, rozwija się międzynarodowa wymiana handlowa. Producenci, inwestorzy i dystrybutorzy porozumiewają się głównie po angielsku, bo jest to język powszechnie używany do opisu towarów w imporcie i eksporcie.

Import maszyn i urządzeń

Sprowadzane do Polski tego typu produkty zagranicznych firm, muszą być wyposażone w dokładny opis zawierający ich parametry techniczne i użytkowe, wykaz części składowych z uwzględnieniem materiałów, z których są wykonane, oraz instrukcję obsługi i inne ważne informacje dotyczące eksploatacji. Potrzebne jest dokładne tłumaczenie techniczne angielski - Tłumaczenia GK tych dokumentów, aby wprowadzić te wyroby na rynek krajowy. Język techniczny operuje systemem terminów i pojęć adresowanych do specjalistów. W przekładzie z języka angielskiego na język polski importerzy korzystają z pomocy biura tłumaczeń, bo profesjonalni translatorzy – specjalizujący się w tłumaczeniach tekstów technicznych, znają odpowiednią terminologię i wymagania dotyczące takiej dokumentacji.

Sprzęt AGD

Przeciętny użytkownik sprzętu gospodarstwa domowego nie musi mieć szczegółowych informacji o jego budowie. Wystarczy, że otrzyma dokładną instrukcję obsługi w języku polskim, wskazówki do bezpiecznej eksploatacji i wytyczne dotyczące konserwacji. Tłumaczenie techniczne tych tekstów musi być napisane prostym językiem zrozumiałym dla każdego. Tłumacz zawsze dostosowuje formę przekładu do konkretnej grupy adresatów.

Wprowadzanie polskich produktów na zagraniczne rynki

Z Polski eksportuje się w dużej mierze surowce naturalne, srebro i miedź, ale również towary przemysłowe, między innymi takie jak:

  • wyroby przemysłu elektromaszynowego,
  • samochody osobowe i ciężarowe,
  • autobusy,
  • silniki,
  • statki,
  • jachty motorowe.

Dokumenty przewozowe w handlu zagranicznym muszą być sporządzone w języku angielskim, więc w biurze tłumaczeń można uzyskać uwierzytelnione przekłady z języka polskiego na język angielski zaświadczeń spedytorskich, polis ubezpieczeniowych i dokumentów celnych. Tłumaczenie techniczne jest niezbędne do przekładu certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie norm krajowych i międzynarodowych.